Gündem

Piyasadan haberler

ARDYZ… Şirket, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü tarafından teknik yeterlilik, kalite, teslimat performansı ve satış sonrası hizmetler alanlarında yapılan denetim sonucunda gerekli yeterliliğe ulaşarak, “Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım” kapsamında “Onaylı Tedarikçi Belgesi” almıştır.

AVGYO, AVTUR… Mevcut kiracı Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş’ye 01.07.2021 tarihi itibariyle kiraya verilen Antalya İli Alanya İlçesi Türkler Beldesi Gökay Sitesinde bulunan D blok 1 nolu dairenin aynı site içerisinde bulunan R blok 1 nolu daire ile değiştirilerek, kira koşullarının aynı kalacak şekilde ek protokol imzalanmasına karar verilmiştir.

AVGYO… Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan D blok 1 nolu dairenin 06.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1(Bir) yıllığına, eşyalı olarak aylık 3.000 TL(kdv dahil) bedelle, yıllık peşin ödeme alınarak Sn.Ferhat Büyükkalkan’a kiraya verilmesine karar verilmiştir.

BJKAS… Şirket ile Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Şirkete toplam 5.627.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

CEOEM… Şirket, Red bull tünel uçuşu rekor denemesi lojistik destek hizmeti organizasyonu işini 270.000 Euro bedel ile gerçekleştirmiştir.

DGKLB… Şirket tarafından 11.08.2021 tarihinde ilan edilen KAP açıklamasında, Türk mobilya sektörünün belli başlı mobilya firmalarından 8 firmanın bir araya gelerek dış ticaret alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şirket kurulması konusunda anlaştığı, Şirket merkezi İstanbul olarak belirlenen şirketin unvanının FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi’nin olarak belirlendiği ilan edilmiştir. FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi’nde kurucu olarak yer alacak firmalardan birinin ortaklıktan vazgeçmesi sebebiyle Şirket Yönetim Kurulu’nun 06.09.2021 tarihli kararı doğrultusunda, kurulacak olan FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi’nin sermayesinin %14,2857 (1.430.000 TL) oranında iştirak edilmesine ve şirketi temsilen Sayın Davut Doğan’ın şirket temsilcisi olarak atanmasına karar verilmiştir.

DOKTA… Şirket, Orhangazi Demir Döküm tesislerinde katma değerli işlenmiş döküm parça kapasitesini artırmak için mevcut işleme tesisi binasına ek yeni bina yatırımı yapma kararı almış, yapı ruhsatı müracaatı ile ilgili doküman ve projeleri 03 Eylül 2021 tarihi itibariyle Orhangazi Belediyesi’ne teslim ederek ruhsat alınması sürecini başlatmıştır. Yapılması hedeflenen yeni işleme tesisi binasının kapalı alanının yaklaşık olarak 18.000 m² olması planlanmaktadır.

ETILR… İstanbul Arnavutköy şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalanmıştır.

GEREL… Şirket yönetimi şirket merkezinde toplanarak, Şirket ile Kamerun Cumhuriyetinde kurulu Musaac (la mutuelle de santé des acteurs de l’économie) arasında imzalanan 3 adet anahtar teslim hastane inşaatı ile elektrik ve mekanik işi için şube açılmasına yönelik şu kararları almışlardır. -Şirketin Kamerun Cumhuriyeti’nde 189, rue 1788 Bastos-Yaunde adresinde bir şube açılmasına, -Şube unvanının Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kamerun Yaunde Şubesi olmasına, -Şubeye 10.000.000 Orta Afrika CFA Frangı (yaklaşık 15.000 Euro) sermaye tahsis edilmesine, -Şubeyi temsilen Şirket çalışanı Emre Emsen’nin 3 yıl süre ile şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına, -Şubenin iştigal konusunun, hastane inşaatı işi kapsamında kaba-ince inşaat işleri ile elektrik ve mekanik işleri ile iştigal etmesine karar verilmiştir.

KLKIM… Şirketçe tescil işlemleri yapılan “Visuelle” markası adı altında, dekoratif boya/sıva/kaplama ve mimariişçilik hizmeti sunulacaktır. Yeni markaya yönelik lansman 15.09.2021 tarihinde yapılacaktır.

KTSKR… ‘Şirket ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) arasında 25.05.2021 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin Resmi Arabuluculuk aşamasında devam ettiğine ilişkin 03.08.2021 tarihinde kamuoyuna açıklama yapılmıştır. Geçen süre zarfında Resmi Arabuluculuk aşamasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamamıştır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Resmi Arabulucu Raporu 03.09.2021 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir.’

OTKAR… 5 Ağustos 2021 tarihli ÖDA ile en iyi teklifin Şirket tarafından verildiğinin açıklandığı İETT Genel Müdürlüğü’nün ihalesine ilişkin davet mektubu Şirkete iletilmiş olup; ihale sözleşmesi yasal süresi olan 10 gün içerisinde imzalanacaktır. Söz konusu ihale ile ilgili teslimatların partiler halinde 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

OYA, OYYAT, GENIL… Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28-30 Temmuz 2021 tarihlerinde talep toplanarak 10,75 TL’den halka arz edilen payları, 05 Ağustos 2021 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar’ında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurum aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 06.09.2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST’ te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları 10,75 TL olan halka arz fiyatının altını görmediğinden dolayı fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir.

PEKGY… III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (GYO Tebliği)’nin 35. maddesi uyarınca 2021 yılı içinde portföye alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek İngiltere’deki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar için Southview Surveyors LLP veya Strutt&Parker’dan değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiş ve söz konusu husus ile ilgili 14.01.2021 tarihinde KAP açıklaması yapılmıştır. Diğer taraftan, Şirket portföyüne dahil edilmesi düşünülen İngiltere’de yer alan arsaya ilişkin değerleme raporu hazırlatılması için anılan iki değerleme kuruluşundan da talepte bulunulmuş, ancak her iki kuruluşun da anılan arsa üzerinde bulunan (eski) golf tesisinin değerlemesinin uzmanlık alanları dışında olması nedeniyle bahse konu arsa için değerleme hizmeti veremeyeceklerini Şirkete bildirmişlerdir. Bu nedenle, 12.08.2021 tarih ve 2021/23 sayılı yönetim kurulu kararı ile 2021 yılı içinde portföye alınacak ve değerleme hizmeti gerektirecek İngiltere’deki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar için Kingstons (Guildford) Limited veya Strutt & Parker şirketlerinden hizmet alınmasına ilişkin karar alınmış ve söz konusu değişikliğin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.09.2021 tarih ve E-12233903-340.15-10367 sayılı yazısı ile değerleme şirketi değişikliğine ilişkin yapılan başvurunun olumlu karşılanmasına karar verildiği Şirkete bildirilmiştir.

RYGYO… Şirket portföyünde yer alan depoları Yeşil Lojistik kapsamında karbon salınımını azaltan “Solar Depolara” çevirmeye, yeni depolar da ” Solar Depo” olarak inşa edilmeye devam edilmektedir. Depo gelirlerini artırmak ve elektrik tüketim maliyetlerini düşürmek amacıyla depoda kullanılmak üzere, İstanbul Tuzla Orhanlı’daki deponun çatısının üzerine 30/03/2021 tarihinde 1.etabı kurulan yeni GES tesisinin, 1.584 kWp gücünde 2.etabı kurulacak, böylece toplam kurulu gücü 2.431 kWp’ye çıkmış olacaktır. Bu tesis ile birlikte depo çatılarının üzerine kurulmuş olan GES Tesisleri kurulu güç toplamı 21.3 MWp’ye ulaşmış olacaktır.

SEK, SKBNK… Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Unvanlı İştirakin Halka Arz Başvurusu Hakkında… Şirketin 29.05.2021 tarihli açıklamasında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İştirak Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye iletilen yazı ile; başvurunun Sermaye Piyasası Kanunu’nun 128. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkrası hükümleri kapsamında olumsuz karşılanmasına karar verildiği, Şirketin paylarının halka arzının 31.12.2020 finansal tabloları ve izahnamede yer alan son üç yıllık finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine ilişkin satış döneminin ilgili Kurul Kararları ve Tebliğ hükümleri kapsamında 2 Mart – 31 Mayıs tarihleri olarak belirlendiği, halka arzın 31 Mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirilebilme imkanının kalmadığı ve esas sözleşme hükümlerinin gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirilmesi ile kayıtlı sermaye sisteminden çıkmak üzere Kurula başvuru yapılması gerektiği bildirilmişti. Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuru kapsamında İştirak Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye bugün tarihli tebliğ edilen 26.08.2021 tarih ve 44/12 sayılı yazı ile Şirketin GYO statüsünün devam etmesine ve bu kapsamda Şirketin paylarının halka arzının en geç 31.12.2022 tarihli finansal tabloları ile gerçekleştirilmesini teminen ek süre verilmesine, Kurul tarafından iletilen tüm eksiklerin giderilmesi ve talep edilen hususların yerine getirilmesi suretiyle halka arz başvurusunun makul bir süre içerisinde Kurula iletilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Şeker GYO tarafından SPK yazısında belirtilen düzenlemelerin yapılmasını takiben, piyasa koşulları da dikkate alınarak tanınan ek süre içerisinde yeniden halka arz başvurusu gerçekleştirilecektir.

SNKRN… Bağlı ortaklık SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş’nin devir alma yoluyla Şirket ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusu… -Şirket, İSTANBUL Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 447107 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün halinde devir alınmak suretiyle, kolaylaştırılmış şekilde birleşmesinin kabulüne, -Şirkete devir olan SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ile TTK’n un 156. ve diğer ilgili maddeleri hükümlerine göre kolaylaştırılmış şekilde birleştiğinden, birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmasına gerek olmadığının tespitine, -Devrolan SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. şirketinin hisselerin %100’üne SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. nin sahip olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 155. Maddesinde yer alan sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleştirilmesi ve TTK’n un 156. Maddesinde yer alan kolaylıklar hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. Maddesine göre, ortaklara inceleme hakkı tanıma ile ilgili ilanlar yapılmaksızın, Birleşme Raporu, Bağımsız Denetim Raporu hazırlanmaksızın ve Uzman Kuruluş Görüşü alınmaksızın birleşme işlemi yapılmasına, -Birleşme işleminin 30.06.2021 tarihli ara mali tablolar üzerinden yapılmasına ve kabulüne, -Birleşmeye ilişkin olarak II-23.2 tebliğ uyarınca SPK formatına uygun olarak duyuru metninin ve eklerinin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulmasına, -06.09.2021 tarihli birleşme sözleşmesinin hazırlanarak imzalanmasına, Birleşmeye ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılması ve bu çerçevede gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

TACTR… Şirket, 01.07.2021 tarihinde sözleşme tadili amacıyla SPK’ya başvuruda bulunmuştu. Bu durumla ilgili gerekli düzeltmeler yapılarak başvuru güncellenmiştir. -Şirket faaliyet alanının genişletilmesi bağlı ortaklıkların aktif hale getirilmesi amacı ile yeni bir yapılanmaya gidilmesine ve bu amaçla Ana Şirketin mevcut sektörde daha verimli çalışması, faaliyetine ivme kazandırması, bağlı ortaklıkların daha etkin yönetilebilmesi, daha geniş finansmana ulaşabilmesi, ortaklıklar ile Ana şirket arasındaki koordinasyon, bütçe ve planlamanın daha etkin seviyede olabilmesi amacı ile şirket ana faaliyetini ” Yatırım Holding” statüsüne dönüştürerek sürdürmesine, -Esas sözleşmenin “Madde – 6 Sermaye” maddesine istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca, 15.000.000,00- TL kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2021 yıl sonunda bitecek olması nedeni ile “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin” 6. maddesi kapsamında kayıtlı sermaye tavan limitin 35.000.000,00- TL’ye çıkarılmasına, -Görüşülen 9 esas sözleşme maddesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve akabinde yapılan değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu