Gündem

Piyasadan haberler

 AYES… Yönetim Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararına istinaden; Alosbi Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 20.000 m2 alanlı arsanın, organize yönetimi imar planları çerçevesinde olası yatırımlar için yetersiz kalma ihtimaline binaen ilave olarak Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan 105 ada 1 parsel numaralı 10.417 m2 arsanın alımı tamamlanmıştır. Bu satın alma ile birlikte Şirketin Alosbi Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ndeki arsa payı 30.417 m2’ye ulaşmıştır.

 DGKLB… Yönetim Kurulu 28.07.2021 tarihinde (bugün) Şirket merkezinde toplanarak şu kararları almıştır: Şirketin yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek ve geliştirmek amacıyla; -Amerika Birleşik Devletleri’nde “Dogtas Kelebek Furniture USA.”unvanlı, 100.000,00 USD ödenmiş sermayeli yeni bir şirket kurulmasına, -Sayın Ozan Doğan’ın Genel Müdür olarak atanmasına ve kuruluş işlemleri için yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.

EDIP… Daha önce yapılan bildirim kapsamında, Şirketin aktifinde kayıtlı Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Büyükkarıştıran Mahallesi’nde bulunan 8 adet parsel ve tesisin tamamının tapuda satış işlemi bugün itibarıyla tamamlanmış olup, bedelin tamamı Şirket banka hesaba tahsil edilmişir.

EKGYO… T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirket arasında imzalanan “Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Bakanlık adına Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3468/1 Parsel İnşaatı İşi’nin sözleşmesi, Yüklenici Kibritçi İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 28.07.2021 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 187.434.000 TL+KDV’dir.

FONET… Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile “KKTC Sağlık Bilgi Sistemi Projesi Hizmet Temini” sözleşmesi 3.090.000 USD bedelle 28.07.2021 tarihinde imzalanmıştır. GSRAY… Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır.

GWIND… 28.07.2021 tarihinde (bugün) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurumsal internet sitesinde yayımlandığı üzere; Halka Arz İzahnamemiz’de yer alan hibrit yatırım planı çerçevesinde; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı Mahallesi Mevkiinde Şirket tarafından yapılması planlanan TAŞPINAR RES YARDIMCI KAYNAK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (42,58 MW) PROJESİ ile ilgili olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan ÇED Başvuru Dosyası’nın; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8’nci maddesi doğrultusunda Bakanlık tarafından incelenerek ÇED Genel Formatı’na uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır.

HEKTS… Yönetim Kurulunun 28/07/2021 tarihli kararı gereğince; Sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek, şirketin ürün portföyünü zenginleştirmek ve yeni iş kollarına girip yeni ürünler geliştirmek amacıyla, önemli nitelikte işlem kapsamına girdiği için 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda da paydaşların oybirliği ile kabul edilen ve SPK tarafından gerekli izinler alınarak sermaye artırımı sonucunda elde edilen fonun bir kısmı ile faaliyet konusu “veteriner ilaçlarının üretimi “olan Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin sermayesini temsil eden payların tamamı 92.000.000 TL bedel karşılığında OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş.’ den satın alınmıştır.

HUBVC… Şirketin 28 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

ISBIR… Şirket ortağı Sema Kantur adına 27.07.2021 tarihinde MKK tarafından KAP’ta duyurulan ” Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvuru”nun, ilgiliye ait 8.531,25 TL nominal değerli payın kaydileştirilmesi işlemi sırasında sehven yapılan bir bilgilendirmeye dayandığı, söz konusu payların “Borsada İşlem Gören Tipe dönüşüm” işleminin, ilgili ortak tarafından MKK nezdinde iptal edileceği Şirkete bildirilmiştir.

KATMR… 12.03.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuş olunan ve Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 adet Mayına karşı dayanıklı zırhlı muharebe araçları ihalesi kapsamında bakım, yedek parça ve aksesuarları dahil olmak üzere $91.415.182 (DoksanBirMilyonDörtYüzOnBeşBinYüzSeksenİkiDolar) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Teslimatlar 2022 – 2023 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

KLMSN… Şirket Yönetim Kurulu’nun 18.06.2021 tarihli kararı ile Şirketin % 99,9 oranındaki hissesine sahip olacağı P.O. Box 84, Schertz, Texas ABD 78154 adresinde mukim bir şirket olan Klimasan North America LLC’nin kurulmasına karar verilmiştir.

KONTR… Şirket, ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.(EÜAŞ) tarafından 28.07.2021 tarihinde düzenlenen, 2020/384361 İKN’lı “Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Kapulukaya HES ikaz sistemlerinin yenilenmesi” İhalesine katılmış olup vergiler hariç 564.500 Euro tutarında ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunarak 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir, sonrasında sözleşme süreci ile ilgili olumlu ya da olumsuz gerekli açıklamalar yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

QUAGR… Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.07.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda, yurt dışı pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, yurt dışındaki önemli pazarlarda ofisler kurarak tüm kanallardaki satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek ve Qua Granite markasın güçlendirmek amacıyla 1.000.000,00 TL ödenmiş sermayeli Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. ünvanlı yeni kurulan tüzel kişi şirketin %10 hissesine 100.000,00 TL karşılığında iştirak etme kararı almıştır. Tile Space firması, Qua Granit’in geleceğe yönelik stratejik hedefleri doğrultusunda, öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve İngiltere’de ofisler açmayı planlamaktadır. Bu ofislerin sayısının kademeli olarak arttırılması, gümrük vergisi avantajlarından faydalanılarak, yerel pazarlarda daha etkin pazarlama faaliyetlerinde bulunulması hedeflenmektedir. Qua Granit markasının yurt dışında kurulu ofisler aracılığı ile Yapı Market Alanına ilave olarak diğer modern kanallardaki etkinliğinin arttırılması, operasyonel verimliliğin maksimize edilmesi ve bu şekilde karlılığın yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Tile Space Yapı Ürün. Tic. A.Ş. 28 Temmuz 2021 tarihinde Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek kurulmuştur.

QUAGR … Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.07.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda, yurt dışı pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, yurt dışı pazarların genişletilmesi ve yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek amacıyla 1.000.000,00 TL ödenmiş sermayeli Demireks Seramik Ticaret A.Ş. ünvanlı yeni kurulan tüzel kişi şirketin %10 hissesine 100.000,00 TL karşılığında iştirak etme kararı almıştır. Demireks Seramik Ticaret A.Ş. 28 Temmuz 2021 tarihinde Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek kurulmuştur.

TUREX… Karavan üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren VİZYON KARAVAN DİZAYN ANONİM ŞİRKETİ’nin, gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasından sonra muhataplar ile anlaşmaya varılmış olup, Sermayesi nominal değeri 50.000,00 TL olan Vizyon karavan dizayn anonim şirketi’ nin nominal bedeli 38.900,00 TL olan %77,80 oranında hissesi satın alınmıştır.

TURSG… Şirketin bağımsız denetimden geçmemiş 2021 Haziran sonu toplam brüt prim üretimi 5.414.079.832 TL olarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre % 16,6 oranında artışla gerçekleşmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu