Gündem

Piyasadan haberler

MEGAP…Adıyaman Üniversitesinin öncülüğünde 1.000.000 TL sermaye ile yeni kurulacak olan Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi’ne %10 oranında ortaklığın tesisi için gerekli işlemlerin yapılmasına, 100.000-TLnin nakden ödenmesine karar verilmiştir.

OYAYO…Şirketimizin 16.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.189368 TL dir. 16.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ’ta oluşan 6.13 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin “Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma” başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının “Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması zorunludur.” hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 16.03.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. AGESA…Şirketimizin 01.01.2022 -28.02.2022 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 403.752.785 TL, hayat dışı 12.760.644 TL olmak üzere toplam 416.513.429 TL olarak gerçekleşmiştir.

VKGYO…Şirketimizin 16.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,117752 TL’dir. 16.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin “Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma” başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının “Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması zorunludur.” hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.03.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

KLSYN…Şirketimizin 23.12.2021 tarihli 2021/20 sayılı Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu’nda sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilen gelirin %55-60’lık kısmı ile kısa vadeli banka kredilerinin kapatılacağına karar verilmişti. Bu kapsamda halka arzdan elde edilen gelir ile 16.03.2022 itibariyle 77.218.885,89 TL kredi ödemesi yapılmıştır.

CRDFA…apılan inceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına dayanılarak şirketimize gönderilen vergi ve ceza ihbarnameleriyle şirketimiz adına 1,836,368.23 TL vergi ve 1,836,368.23 TL vergi ziyaı cezası düzenlendiği 18.01.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna daha önce duyurulmuştu. İlgili daire başkanlığının daveti üzerine yapılan uzlaşma toplantısı sonucunda sadece Banka Muamele Vergisi için 4.609 TL’de uzlaşıldığı ve ödemesi yapıldığı, incelemenin diğer konularla ilgili şirketimizin hukuki süreci başlatma kararı aldığı da 26.02.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna daha önce duyurulmuştu. Devam eden hukuki süreçte gelinen noktada 1,329.015,37 TL vergi ve 1,329.015,37 TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 2.658.030,74 TL ile ilgili kısım şirket lehimize sonuçlanmış olup, aleyhimize sonuçlanan kalan kısım ile ilgili istinaf mahkemesine başvurulmasına karar verilmiştir. Hukuki sürecimizle ilgili yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyuna duyurulacaktır.

TMPOL…Şirketimiz Aralık 2021 tarihinde Tekno İnovasyon inşaat Sanayi ve Ticaret Ltd şirketine finansal ortak olarak iştirak etmiş olup, söz konusu devir ile Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Tekno inovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Ltd Şti’ndeki payı % 50 olmuştur. Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi halihazırda Yüklenici olarak, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ile Teknopark İzmir’e yapılacak olan Ar-Ge Binası projesi kapsamında, “Gelir Paylaşımına Dayalı YapKiralat-Devret Modeli ile Ar-Ge Binası Yapımı Sözleşmesi”‘ne sahiptir. Mimari proje ve ruhsat çalışmaları 2021 yılında tamamlanan yatırımın, 2022 mart ayında inşaatına başlanmış olup, 2022 yılı son çeyreğinde tamamlanarak kiralamanın başlanması hedeflenmektedir. Teknopark İzmir yönetiminde oluşan ön taleplere istinaden %100 doluluk öngörülmektedir. Yaklaşık 6,500 m2 kiralanabilir alan oluşacak projede 40 milyon TL harcama bütçesinin mart sonu %20, haziran sonu %50, ekim sonu %100’ü harcanmış olacaktır. Bu sözleşme kapsamında projenin tamamlanmasından sonra Ar-Ge binasında yapılacak kira sözleşmelerinden elde edilecek net kira gelirinin %70’i, 22 yıl boyunca yükleniciye ödenecektir. Kira gelirlerinin güncel değerleri esas alınarak yapılan hesaplamalarına göre tahmini yatırım geri dönüş süresi 5 yıldır.

EGGUB… Şirketimizin Aliağa İlçesi Çakmaklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mevcut liman tesislerimizdeki iskelelerimizin her birinin 100’er mt uzatılması için planlanmış bulunan ” İskele Kapasite Artışı ve Dip Taraması” projesi için, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 28.01.2022 tarih ve 2824510 sayılı yazısı ile “ÇED Olumlu” kararı verilmiştir. Yatırımla ilgili olarak ÇED raporunun hazırlanması ve müracaatı süreçlerinin yürütülmesi konusunda danışmanlık sözleşmesi imzaladığımız firmadan edindiğimiz bilgiye göre; bölgemizde faaliyette bulunan özel başka bir iskele işletmecisi şirket tarafından, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “ÇED Olumlu Kararının” iptali istemiyle, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine İzmir 6. İdare Mahkemesi Başkanlığı’nda 2022/ 555 Esas numarası ile dava açılmıştır. Şirketimiz, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “ÇED Olumlu kararının iptali istemiyle açılmış olan bu davaya hak sahibi olarak müdahil olma kararı almıştır. Ayrıca, böyle bir davanın açılmış olması Şirketimizin 2022 yılı limancılık faaliyetlerini etkilemeyecek olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

EKGYO…Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesine ait; 807 Ada 6 Parselde yer alan 310 adet konut ve 20 adet ticari üniteden oluşan toplam 330 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 14.03.2022 tarihinde alınmıştır

IZFAS…Şirketimizin 06.07.2020 tarih ve 512284 numaralı 5.256.140 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesi’ndeki yatırımı kapsamında 10.02.2021 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan sentetik flament üretim hattı tamamlanarak faaliyet geçmiş olup, söz konusu yatırım kapsamında toplamda 735.143 TL ödeme yapılmıştır.

ANHYT…Şirketimizin 01.01.2022-28.02.2022 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 320.880.813,07.-TL, hayat dışı 232.849,18.-TL olmak üzere toplam 321.113.662,25.-TL olarak gerçekleşmiştir.

EMNIS…Tunus’ta yerleşik bir firma ile plastik ambalaj satışında %25+%25 peşin avans alınarak toplam 443.932,65EURO tutarında 30/06/2022 vadeli akreditifli sipariş alınmıştır. Tüm siparişin %50 peşin avans 221.966,33EURO tahsilatı gerçekleştirilerek sürece başlanmıştır

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu