Gündem

Piyasadan haberler

ALCTL, Şirket ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 17.147.636 ABD doları tutarında, Aktif Erişim Sistemlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni iş emri imzalanmıştır.

ALKIM, Şirkete ait Eskişehir Krom Konsantre Tesisinin ve 200801935 ruhsat nolu Krom Maden Sahasının 33.400.750 TL peşin bedelle Konya Selçuklu Krom Mağnezit Tuğla San. A.Ş.’ye satış işlemi yapılmıştır.

ANGEN, Şirket Esas Sözleşme’sinin “Sermaye” başlıklı 6.maddesinin tadiline ilişkin uygunluk görüşü almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na 16.12.2021 başvuru yapılmıştır.

ANHYT, Şirketin 01.01.2021-30.11.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.712.594.959,98.-TL, hayat dışı 1.679.062,64.-TL olmak üzere toplam 1.714.274.022,62.-TL olarak gerçekleşmiştir. ARDYZ, Şirket “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Yazılımı ile Elektronik Denetleme Sistemleri” sözleşmesini, ISSD Bilişim Elektronik San. ve Tic. A.Ş. firması ile 30.500.000 TL (KDV Dahil) bedelle 16.12.2021 tarihinde imzalamıştır.

ARZUM, Yönetim Kurulunun 16.12.2021 tarihli toplantısında; Şirketin Serbest Depo Yönetimi, Gümrüklü Depo Yönetimi, Yurt İçi Dağıtımı, Tersine Lojistik, Katma Değerli Hizmetler Operasyonları ihtiyaçlarını karşılamak üzere Şirket adına PSD Proje Danışmanlık Hizmetleri Şirketi tarafından yürütülen ihale sürecinde kalite ve fiyat dengesi gözetilerek yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ceva Lojistik Ltd. Şti. (Serbest Depo Yönetimi, Gümrüklü Depo Yönetimi, Yurt İçi Dağıtımı, Tersine Lojistik), Degsan Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. (İade Tasnif, Parçalama, Ürün Yenileme, Hurda Yönetimi) ve UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. (Kargo) firmalarının teklifleri Şirketçe olumlu karşılanmış olup, depolama giderlerinin Şirketin ileride tutacağı stok miktarına, sevkiyat bedelinin ürün satışlarına bağlı olarak değişkenlik göstereceği ihale sürecinde, 3+2 yıllık süre için imzalanan sözleşme maliyetinin her durumda 65 Milyon TL’yi ve dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.9. numaralı ilke kararında belirtilen oranları aşacağı öngörülmektedir. Bu açıklamada bahsi geçen ihale konusuna ilişkin olarak, ihalenin birden çok aşamadan oluşacak olması, gerekli görülmesi durumunda revize tekliflerin alınacak olması ve teklif veren tedarikçi Şirketlerin depolama alanlarının tarafça fiziki olarak da kontrol edilmesi gerekliliğinden hareketle ihalenin bitiş süresinin tam olarak bilinemiyor olması sebepleriyle Şirketin Yönetim Kurulu tarafından alınan 20.10.2021 tarih ve 2021/028 numaralı karar ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6. maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı verilmişti. İlgili ihalenin 16.12.2021 itibarıyla sonuçlanması sebebiyle işbu açıklama yapılmaktadır.

BASGZ, Şirketin 2021 yılı yatırım programına dahil edilmiş olan Ankara’nın Çamlıdere ilçesine CNG yöntemiyle 15.12.2021 tarihinde doğal gaz arzı sağlanmıştır. Bunun için yaklaşık 2,2 milyon TL’lik yatırım yapılarak, 10,6 km’lik ana hat yapımı gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı yatırım programı çerçevesinde, Ankara’nın merkez ilçeleri dışında kalan ve doğal gaz kullanmayan beş ilçeye 30 milyon TL tutarında 160 kilometre uzunluğunda yatırım yapılmıştır. Böylece lisans bölgesinde bulunan 22 ilçenin tamamına doğal gaz arzı sağlanmış ve doğal gaz kullanmayan ilçe kalmamıştır. Beş ilçe dışında, lisans bölgesinin kalanında yapılan 690 kilometrelik şebeke yatırımı ile birlikte 2021 yılı şebeke yatırımı 850 kilometreye, toplam şebeke uzunluğu ise 2020 yılına göre %6,3 oranında büyüyerek 15 Aralık 2021 tarihi itibariyle 13.815 kilometreye ulaşmıştır. (Kasım 2021 sonu itibariyle yatırım tutarı yaklaşık 355 milyon TL’dir.)

DIRIT, Şirketin bünyesinde bulunan kaymaz halı makina grubu Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile yapılan hasılat paylaşımı sözleşmesi çerçevesinde ilgili firmaya kiralanmıştır. Fabrikada battaniye üretimine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

DOHOL, Yönetim Kurulunun 15.12.2021 tarihinde; tamamı ödenmiş 30.000.000,-Türk Lirası sermayesinde %97 oranında pay sahibi olduğu Doruk Finansman A.Ş.’deki paylarının tamamının Hepsi Finansal Danışmanlık A.Ş.’ye satılmasına karar vermiştir. Doruk Finansman A.Ş. sermayesinde sahip olduğu tamamı nama yazılı, her biri beheri 1.000,-Türk Lirası itibari değerdeki 29.100.000,- Türk Lirası nominal bedelli 29.100 adet pay, toplam 19.400.000,-Türk Lirası bedeli üzerinden satış ve devri yapılacaktır. Satış bedelinin 4.850.000,-Türk Liralık kısmı hisselerin devri ile birlikte kapanışta peşin, kalanı Doruk Finansman A.Ş.’nin kredi alacaklarının tahsil edildiği dönemde, bedel uyarlaması yapılmak suretiyle vadeli olarak tahsil edilecektir.

ENKAI, Waerme Hamburg GmbH, Dradenau Kombine Isı ve Enerji Santrali projesi kapsamında 15 Aralık 2021 tarihinde ENKA – Uniper JV’yi 336 milyon Euro tutarında görevlendirmiş ve ilk çalışmalarla toplam proje büyüklüğü 341 milyon Euro’ya ulaşmıştır. Proje, Almanya’nın Hamburg kentindeki Dradenau’da yaklaşık 180 MW elektrik ve 260 MW bölgesel ısıtma kapasiteli kombine ısı ve elektrik santralinin anahtar teslimi inşaatıdır. ENKA – Uniper JV, bu sözleşme çerçevesinde mühendislik, satın alma, inşaat ve devreye alma (EPCC) işlerini gerçekleştirecek olup, santralin Aralık 2024’te faaliyete geçmesi beklenmektedir

 

GEDZA, Bağlı ortaklığı olan Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık San.Tic.A.Ş’nin 28/12/2020 tarihinde KAP açıklamasını yapmış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alımı gerçekleştirilen Polipropilen Levha Üretim hattı makinasının satın alınma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, 16.12.2021 tarihinde fabrikasına getirilmiştir. Makinanın montajı, deneme üretimleri sonrasında 2022 yılı Ocak ayı içerisinde üretime geçmesi planlanmaktadır.

GENTS, Şirketin 01/11/2021 tarihli Özel durum açıklamasında bahsedilen; Rekabet Kurumu tarafından MDF ve Yonga Levha Pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler ile ilgili 4054 sayılı kanunun 4-6 maddelerini ihlal ettikleri gerekçesi ile yürütülen soruşturma kapsamında şirkete düzenlenen idari para cezası süresi içinde ihtirazı kayıtlı ve indirimli olarak 2.513.951 TL ödenmiş, bahsi geçen Kurul kararına karşı Yürütmeyi durdurma talepli 16/12/2021 tarihinde Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır.

GLCVY, Şirketin yatırımcılarından Jilber Topuz, sahip olduğu Şirket paylarının fiyatının hisse alımı yaptığı fiyat seviyesinin (halka arz fiyatı) altında işlem görmesi sebebiyle ve halka arz fiyatını tespit eden fiyat tespit raporunun gerçeğe aykırı olduğu iddiasıyla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere işleyecek yasal faiziyle beraber 70.000 TL’nin Şirketin ve halka arz izahnamesinde imzası bulunan Şirket yöneticileri tarafından kendisine ödenmesi isteminde bulunmuş ve bu kapsamda ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk hükümleri doğrultusunda söz konusu zararın karşılanması için zorunlu arabuluculuğa başvurmuştur. Halka arza ilişkin temel süreçler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, talep sahibinin iddialarının mesnetsiz olduğu için arabuluculuk süreci anlaşma olmaksızın sonuçlandırılmıştır. Jilber Topuz bu kez Şirket aleyhine İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021//800 Esas sayılı dosyası ile 12.12.2021 tarihinde yukarıda yer verilen iddialar çerçevesinde fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması kaydıyla yoksun kalınan kâr karşılığı şimdilik 10.000 TL maddi tazminatın yasal faiziyle birlikte tahsili talepli dava açmış olup dava dilekçesi Şirketin UETS adresine 15.12.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. Halka arza ilişkin temel süreçler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, talep sahibinin iddialarının mesnetsiz olduğu değerlendirilmekte olup, Şirket ve yatırımcılarının korunması için gerekli tüm yasal hakları kullanılacak dava şirket tarafından takip edilecektir.

ISKPL,Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. ile ilgili olarak Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşa (MKK) gönderilen açıklama; Yönetim Kurulunun 14.12.2021 tarih ve 2021/7 sayılı kararı ile Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.’nin sermayesinde sahip olduğu 31.620.462 TL nominal değerli payların borsada satışı ve bu amaçla söz konusu payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurul’una 15.12.2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur. ISSEN, Şirket, 1 (bir) adet iplik hattı, 6 (altı) adet dokuma makinesi ve dahili nakliyede kullanılmak üzere 2 (iki) adet 6×2 yük taşıyıcı kamyon ve kasaları bağlantısı yapmış olup, yatırımların toplam büyüklüğü 2.540.000 Euro’dur.Makinelerin 2022 yılının 2.çeyreğinde kurulması planlanmakta olup, 6×2 yük taşıyıcı ve kasalarının Aralık 2021 yılı içerisinde teslim alınması planlanmaktadır.

KCHOL, Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s Financial Services (S&P) tarafından Türkiye ülke görünümünün negatif olarak revize edilmesini takiben Şirketin kredi notları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Şirketimizin uzun vadeli kredi notu “BB-” ve kısa vadeli kredi notu “B” olarak teyit edilmiş, görünümü ise negatif olarak revize edilmiştir.

PIT,MEGAP, Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Şirket)’nin sermayesinin 38.000.000 TL’den 49.441.217 TL’ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 11.441.217 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 8,82 fiyatla alıcı Eda Özhan’a Kurum aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır. Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde, 17.12.2021 tarihinde “Borsa’da işlem gören nitelikte” ihraç edilmektedir. Satış işleminin 17.12.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranameler ilişikte sunulmuştur. Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

RYGYO, Şirketin portföyünde bulunan Ankara İli Sincan İlçesi Yeni Cimşit Mahallesi 415 Ada 30 Parseldeki 13.847 m2’lik arsa üzerinde Oto Galericiler Çarşı/AVM’si (ticari dükkan, mağaza, sanayi dükkanı) olarak inşa edilecek 16.343,64 m’lik asma katlı 96 adet dükkan yapılması için İnşaat Yapı Ruhsatı alınmış olup, inşaatın 2022 yılı içinde bitirilmesi planlanmaktadır. 2022 yılı içinde inşası başlanacak OTO REY projesinden yaklaşık olarak 300 milyon TL+KDV gelir beklenmektedir.

SAYAS, 16/12/2021 tarih ve L 450 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan (AB) 2021/2239 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü aracılığıyla Çin Halk Cumhuriyeti menşeli çelik rüzgar kulesi ithalatlarında, imalatçıya göre % 7,2 ila % 19,2 arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem (vergi) alınmasına karar verilmiştir. Önlem beş yıl boyunca yürürlükte kalacak ve uzatılabilecektir. Yatırımcılarından gelen sorular nedeniyle bahse konu önleme ilişkin değerlendirmelerin paylaşılması yerinde görülmüştür. Avrupa Birliği tarafından alınan önlemin Şirketin Çinli müşterilerine olan satışlarını etkilemeyeceği öngörülmektedir. Nitekim Çinli müşterilerce tedarik edilen aksam ve kitler, Avrupa Birliği dışı ülkelere yönelik projelerde kullanılmaktadır. Öte yandan dampinge karşı kesin önlemin, coğrafi yakınlık ile birleşince Türk rüzgar kulesi üreticilerinin Avrupa Birliği pazarında rekabet gücünü arttırdığı ve bunun bölgeye ihracatları olumlu etkileyeceği, buna karşılık YEKDEM kapsamında yerli katkı fiyatı uygulaması nedeniyle Çinli üreticilerin atıl kapasitelerini Türk pazarına yönlendiremeyeceği düşünülmektedir.

SKTAS, Şirketin %84 oranında bağlı ortaklığı olan ve AB standartlarında üretim yapan Türkiye’nin en büyük çiğ süt üretim tesislerinden birisi Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş., mevcut çiğ süt üretimi ve pastörize süt üretiminin yanı sıra kaşar peyniri üretimine başlayarak, 600 gramlık ambalajlardaki yeni ürünü olan kaşar peynirini Migros Ticaret A.Ş., Macrocenter mağazalarında ve seçkin şarküterilerde satmak üzere yeni bir anlaşma imzalamıştır. Efeler Çiftliği 30 Eylül 2021 itibarıyla toplam 6.792 adet büyükbaş süt hayvanı mevcuduyla 766.000 m² alan üzerine kurulmuş tesislerinde büyükbaş süt hayvancılığı iş kolunda faaliyet göstermekte olup, 2021 yılının ilk 9 ayında 19.007 ton çiğ süt satışı gerçekleştirmiştir.

TLMAN, Şirket Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Almanya merkezli Sennebogen Maschinenfabrik Gmbh firmasından 812.500 € bedelle 2022 model 870 R paletli mobil liman vinci siparişi verilmiştir. Teslimatı 2022 yılı ocak ayı ilk haftasında gerçekleşecektir.

TMSN, Şirket tarafından; Şirketin maliki olduğu Konya ili, Selçuklu ilçesi, Dikilitaş Mahallesi, 22410 ada 15 numaralı parselin “Özel Endüstri Bölgesi” statüsü verilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurulmasına, İşbu kararın birinci maddesinde belirtilen başvuru yapılırken şirketin temsil ve ilzama yetkili kişilerince ilgili makamlara hitaben Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği’nin 57/c maddesine göre 5 yıllık süre içerisinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranına göre güncellenmek kaydıyla Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş ve bağlı şirketleri tarafından en az 758.000.000 TL (yediyüzellisekizmilyon Türk Lirası) yeni yatırım yapılacağının taahhüt edilmesine karar verildi.

TMPOL, 13.12.2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya istinaden, finansal duran varlık alım işlemi tamamlanmış ve Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünce de tescil edilmiştir. Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş, Tekno inovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nde % 50 pay sahibi olmuştur.

ULAS, Şirketin Yönetim Kurulu 16.12.2021 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır: 09.01.2017 tarihinde Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. Ve Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. ile imzalanan Okurcalar mahallesi,1009 sokak,N1, Alanya,Antalya adresindeki turizm tesisinin kiralama sözleşmesi 09.01.2022 tarihinde sona erecektir. Turizm tesisinin yeniden kiralanması ile ilgili yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonucunda, şirketin çıkarları açısından turizm tesisinin en uygun şekilde değerlendirilmesi amacıyla ,tekrardan Uçsa Turizm Otelcilik İnşaat San. Ve Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. ile 5(beş) yıllık kira sözleşmesi imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

VAKBN, İlgi: 9.12.2021 tarihinde yapılan açıklaması, İlgide kayıtlı açıklamaları ile Bankanın 2.12.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile tüm para birimlerinde 5 milyar ABD Doları karşılığı tutarda finansman bonosu, tahvil ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı (sermaye benzeri tahvil) ihracı yapılması hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruların yapılarak ihraç izni alınması konusunda Genel Müdürlüğün yetkilendirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, 5 milyar ABD Doları karşılığı tutarda, yurt dışında finansman bonosu, tahvil ve sermaye benzeri tahvil ihracına olanak sağlayan 1 yıl süreyle geçerli ihraç tavanının yenilenmesi için SPK ve BDDK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu