Gündem

Piyasadan haberler

ASELS, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 11.950.760,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

 ADESE, Şirket ile Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank ve Burganbank arasında düzenlenmiş olan vefa(geri alım hakkı) sözleşmelerine ilişkin olarak; ilgili bankalara 09.12.2021 tarihinde faiz dahil 388.007.097 TL ödeme gerçekleştirilmiş ve vefa (geri alım hakkı) sözleşmelerine konu taşınmazlarımızın ilgili bankalarca Şirkete devri konusunda süreç başlatılmıştır.

ARCLK, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’nin kredi derecelendirme notunu “BB-” olarak teyit edip, “Durağan” olan kredi görünümünü “Negatif” olarak değiştirmiştir. Bu kararını takiben, 9 Aralık 2021 tarihli raporunda, Şirketin “BB+” olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş ve “Durağan” olan görünümünü ise “Negatif” olarak değiştirmiştir.

BALAT, Payları Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) sermayesinin 13.377.187,30 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilecek toplam 1.211.322 TL nominal değerli payların 8,30 TL fiyattan aşağıda yer alan alıcılara satışı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş., Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 10/12/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank nezdinde yapılacaktır.

BASGZ, 07.01.2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülüp karara bağlanmak üzere 07/12/2021 tarihinde 2021/28 numaralı Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.Kar Payı Ödemesinin yapılmasına karar verilmiştir.

BLCYT, İştiraki olan Biteks İplik A.Ş.’nin 16.000.000 olan ödenmiş sermayesi dün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrası iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 80.000.000 TL’ye çıkarılmıştır. BJKAS, Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona ermiştir.

CANTE, Şirket Yönetim Kurulu, 09.12.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Burak Altay’ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Ali Kemal Kazancı’nın, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Mustafa Ali Özal’ın seçilmesine ve Sayın Umut Apaydın ile Sayın Necdet Akşay’ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar vermiştir.

CMBTN, Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda Şirket, Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Çimbeton”) %100 bağlı ortaklığı olan ve operasyonlarına artık ihtiyaç bulunmayan İlion Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (“İlion”) yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulu’nda, İlion’un tasfiyeye girişinin kabulü yönünde oy kullanılmasına karar verilmiştir. 300.000 TL sermayeli İlion’un Çimbeton’un kamuya açıklanan son mali tablolarda yer alan aktif toplamına oranı %0,13 olup, Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme söz konusu tasfiye işleminin Çimbeton’un mali tablolarına olumsuz bir etkisinin olmayacağı yönündedir.

ESCOM, E-kitap ve sesli kitapların dijital bir platform içerisinde satılması ve pazarlanması işiyle iştigal eden Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi’ne %12,5 iştirak etmiş ve 06 Nisan 2021 tarihli KAP açıklamasıyla duyurmuştu.Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi, Digital platform hedefini gerçekleştirmiş olup bu defa yayıncılık sektöründeki içerik sağlayıcı, okur ve dijital varlık yatırımcılarını bir araya getirecek ‘Boodio Blokzincir Publishers Network’ kurmak üzere çalışmalara başlamıştır. İştiraki faaliyetlerindeki hızlı büyüme nedeniyle, iştirak sözleşmesinde yer alan ilave alım opsiyonunun kullanılmasına, Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon Anonim Şirketi’ndeki paylarını %18,75’e çıkartılmasına 07.12.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir.Şirket,Bu devam yatırımıyla Virgül Dijital Yayıncılık ve Prodüksiyon A.Ş’nin yayıncılık sektörünün geleceğini merkeziyetsiz, şeffaf bir hak yönetim sistemi üzerine taşıyacağına inandığını belirtmiştir. GESAN, Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. ile Ulutaş İnş. Elk. Tic. ve San. LTD. ŞTİ. arasında 5 adet Trafo Merkezinin Kontrol-Kumanda-Ölçü ve AC/DC Besleme Panoları, Koruma Röleleri ve Otomasyon Sistemi kapsamı için sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 800.000,-EURO + 4.800.000,-TL’dir. (SekizYüzBin,Euro + DörtMilyonSekizYüzBin,TürkLirası)

GESAN, Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. ile Portekiz merkezli Özel Statülü Bayi Firması arasında Portekiz, İspanya, Güney Amerika Ülkeleri ve Güney ve Batı Afrika Ülkelerinde gerçekleşmek üzere, 2022 ve 2023 yılları için minimum 10.000.000,Euro (OnMilyon,Euro) değerinde mal tedarik bayilik anlaşması imzalanmıştır. Şirket,İlgili sözleşme ile adı geçen bölgeler için özel satış ağı ile önemli projelere imza atılması beklemektedir. İlgili firmanın, 247.685,-USD (İkiYüzKırkYediBinAltıYüzSeksenBeş,AmerikanDoları) değerinde siparişi an itibari ile üretim hattında mevcuttur.

GEREL, Şirketin faaliyetleri arasında bulunan araç şarj istasyonu satış ve tesisi konusunda 2022 yılı sonuna kadar tüm Türkiye’de nüfusa oranla yedi coğrafi bölgeye yayılacak şekilde en az 8.500 araçlık elektrikli araç şarj istasyonu satış ve tesisi konusunda bölge bayi anlaşmaları imzalanmaya başlanılmıştır. Bu çerçevede başta İstanbul Avrupa yakası ile İstanbul Anadolu yakası olmak üzere, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi bayilikleri ile ilgili anlaşmalar imzalanmıştır.

GESAN, Şirket, Hollanda’da bulunan 6 MWAC/8,22MWp gücündeki Nieuweweg Güneş Santrali Lisansını satın almak için sınırlı sayıda katılımcının katıldığı “Arttırma” usulü ihale için davet edilmiş ve ilk faz teklifini sunmuştur. İlgili lisans kapsamındaki santralin ürettiği enerji için 15 senelik devlet alım garantisi mevcuttur.Yakın zamanda ihalenin bir sonraki fazı olan fiyat arttırması aşamasına geçilecek ve kazanan firma belli olacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılar, gelişmelerden haberdar edilecektir. Firma bu santral ile paralel olarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Global olarak Yenilenebilir Enerji Yatırımları yapmayı hedeflemektedir.

GLCVY, Şirket, Denizbank A.Ş.’nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 10 portföyün toplam 270 milyon TL anaparaya sahip 2 tanesinin ihalesini kazanmıştır. Bu ihalelere toplam 15 varlık yönetim şirketi katılmıştır. Satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci devam etmektedir.

GLRYH, Şirketin pay sahibi olduğu A1 Portföy Yönetimi A.Ş.’nin (A1 PYŞ) çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000 TL nakden karşılanması suretiyle, 5.000.000 TL’den 6.000.000 TL’ye artırılmasına ilişkin A1 PYŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 08.12.2021 tarihli Kurul Bülteni’nde ilan edilmiştir.

HALKB, İlgi: 20.10.2017 tarihli özel durum açıklamasında. Banka tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 20.10.2017 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 1.000.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALE2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) kırk dokuzuncu kupon oranı %2,1093 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 11.01.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

HURGZ, Şirketin hakim ortağı olan Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır: Şirket tarafından yapılan 11.11.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması ile belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 26. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. arasında 06.04.2018 tarihinde imzalanmış olan Hisse Satış Sözleşmesi uyarınca, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin sermayesinin 77,67’sini temsil eden 428.732.788,05 TL tutarındaki nominal değerli payların Şirkete devrolunması işlemi kapsamında Şirket tarafından yapılacak zorunlu pay alım teklifine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuru yapılmıştır. Şirket,başvuru kapsamındaki süreçlere ilişkin gelişmeler, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuoyu ve yatırımcıları ile paylaşacağını ayrıca belirtmiştir.

HLGYO, Tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, azami 2.000.000.000.-TL (iki milyar Türk Lirası) nominal değerli ihraç tavanı limit alımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

KLMSN, Şirketin Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 390/maddesi uyarınca toplanarak, 1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına uygun olarak; piyasalarda olağandışı gelişmelerin olması halinde, olumsuz etkisinin asgariye indirilmesi ve/veya şirketin Türk Lirası olarak tuttuğu nakit fazlasını değerlendirmek amacıyla, borsada işlem gören kendi paylarının (KLMSN) geri alımının yapılabilmesine; 2. Geri alıma konu edilecek paylarının nominal değeri, daha önceki alımlar dahil şirket ödenmiş sermayesinin %10’unu (7.920.000-TL / 792.000.000 adet) aşamamasına ve pay alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının ise 20.000.000-TL olarak belirlenmesine; 3. Belirlenen limitler dahilindeki geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için Mali İşler Direktörü Kadir Çağrı Çetin ve Genel Müdür Alper Erol’un yetkili kılınmasına, 4.Geri Alım Programının, bu Yönetim Kurulu kararı uyarınca uygulanmasına, bilahare yapılacak ilk genel kurulda Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesine, 5- Şirket Yönetim Kurulunun bu kararı alırken herhangi bir fiyat hedefi ve beklentisi olmadığı hususunun kamu ile paylaşılmasına; 6. 12.11.2018 tarihinde başlatılmış olan geri alım programının üç (3) yıllık yasal süresi dolmuş olduğundan bu hususta da kamuyu bilgilendirme platformunda açıklama yapılmasına; karar verilmiştir.

KONTR, Şirketin 16.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında; Şirket, 16.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Şirket tarafından iştirak edilecek şirketin unvanı belirlenmiş ve şirketi tarafından iştirak edilecek sermaye miktarında değişiklikler yapılmış ve diğer hususlar belirlenmiştir. Anılan Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte; 1.31.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararın da kurulması kararlaştırılan; Batarya teknolojileri konusunda, Lityum İyon ve diğer ileri teknolojileri kullanan elektro kimyasal enerji depolama hücre üretim tesisi, enerji depolama hücresi üretimi, batarya paketi üretimi, enerji depolama sistemi tasarımı ve anahtar teslim çözüm faaliyetlerinde bulunması planlanan yeni şirketin, 2.Unvanının Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi olmasına, 3.Söz konusu şirketin 15.000.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip olmasına, 4.Söz konusu şirketin Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı şeklinde kurulmasına, 5.31.05.2021 tarihli İlgili Yönetim Kurulu kararında alınmış yatırım ve teşviklerin söz konusu şirket altında devam ettirilmesine, 6.Ankara İli, Polatlı ilçesi, Çekirdeksiz Mahallesi,140134 Ada 1 parsel üzerinde yer alan 97.540,00 m2 büyüklüğünde Arsa ve üzerindeki Fabrika Binası niteliğindeki taşınmazın söz konusu şirkete satışının/devrinin yapılmasına, 7.Kurulacak Şirketin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için Giray Alkın Ilıca’nın, Handan Büyükkardeş’in ve Osman Şahin Köşker’in yetkilendirilmesine, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu şirket, “Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi” unvanı ile kurulmuş olup 08.12.2021 tarihinde Polatlı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 09.12.2021 tarihli 10469 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

METRO, Sahibi olduğu bağlı ortaklığı Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş.(VANGD) ‘ye ait 12.125.495,75 TL Nominal değerli payları hakkında ‘Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi”ne ilişkin ‘pay satış bilgi formu’ ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğu başvuruları Kurul’un 02.12.2021 tarihli ve 63/1756 sayılı toplantısında onaylanmış olup 03.12.2021 tarihli E-29833736-110.08-13887 sayılı yazısı ile şirkete iletilmiştir.

MGROS, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.’nin ‘AAA(tur)’ olan ulusal uzun vadeli kredi notunu gözden geçirmiş ve ‘AAA(tur)’ olarak teyit etmiştir. Not görünümü de “durağan” olarak teyit edilmiştir.

 MIATK, MİA Teknoloji, Metaverse teknolojisi kapsamında geliştirdiği AR-GE projelerine başlanması ve çeşitli alanlarda yaptığı inovasyon çalışmalarına ilişkin yatırım yapılması, yeni şirket kurulması, şirket ortaklıkları yapılması ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yapılarak nitelikli insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulması konularında çalışmaları yürütmesi için MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı’nın yetkilendirilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı almıştır.

MIPAZ, Daha önce muhtelif tarihlerde ayrıntılı olarak kamuya açıkladığı üzere; geçmişte 98,702 m2’lik (%68,42) kısmı Şirkete ait durumdayken “orman vasfıyla” Hazine’ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü 1155 no’lu Parsel’de bulunan 144.266 m2 lik “Arazi” ile ilgili olarak “haksız fiil” nedeniyle açtığı davada, T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37’inci Hukuk Dairesi özetle tazminat hakkını uygun görmekle birlikte, dava konusu taşınmazın “arsa” veya “arazi” vasfında olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yeniden yargılanma yapılmasına karar vermiştir. İstanbul Anadolu 13’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 6 Temmuz 2021 tarihli duruşmasında; yasal faizi dava tarihinden itibaren ayrıca hesaplanmak üzere Davacı Şirket lehine 85.117.134,70 Türk Lirası tutarında tazminat ödenmesine karar vermiş olup, söz konusu bu tutarın Şirketin payına isabet eden kısmı -faiz hariç- yaklaşık 58.234.313 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır. Daha önce kamuya açıklandığı üzere; Davalı taraf söz konusu 13’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Kararı’nı istinaf etmiş olup, İstinaf Mahkemesi’nin Şirketin lehine, Davalı tarafın istinaf başvurusunu Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere reddine karar verdiği 09.12.2021 öğrenilmiştir. Devam eden yasal süreçler de dahil olmak üzere, konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya bilgilendirme yapılacağı şirket tarafından belirtilmiştir.

POLHO, %100 bağlı ortaklığı olan Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., 17.09.2021 tarihli, 528259 belge nolu teşvik belgesi temin etmiştir. Bu durum, 5 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğinde de belirtilmiştir ve yayımlanmıştır. Bahsi geçen teşvik belgesine göre; Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., 17.09.2024 belge bitiş tarihine kadar; kapasite ve altyapı genişletme çalışmaları ağırlıklı olmaküzere;160.000.000TL Rıhtım inşaat ve iskele güçlendirme çalışması, 260.315.000 TL, 19.257 m3 tank inşaatı ve altyapısının revizyonu, 44.685.000 TL, diğer yatırım olmak üzere Toplam 465.000.000 TL yatırım planlanmaktadır. Bu teşvik belgesi ile; %55 vergi indirimi, yatırıma katkı oranı %20, 3 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, %55 vergi indirimi, KDV istisnası destekleri elde edilecektir. PRKAB, Şirketin bağlı bulunduğu işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Birleşik Metal – İş Sendikası arasında yeni döneme dair grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanıldığı 30.11.2021 tarihli açıklamamızla duyurulmuştur. Grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanmış olup, taraflar arasında Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca konu arabulucuya intikal edecektir.

RTALB, Şirketin 30.04.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketin bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri A.Ş. ile küresel IVD üreticilerinden biri arasında Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitinin 1 yıl süreyle üretim ve sevkiyatı konusunda distribütörlük ve tedarik anlaşması imzalandığı, 03.09.2021 tarihli özel durum açıklamasında ise söz konusu distribütörlük ve tedarik anlaşmasının 02.09.2021 tarihi itibarıyla yenilenerek 1 yıl süreyle Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitinin yanı sıra SARS-CoV-2 Diagnovital ürün portföyüne yeni eklenen mutasyon deteksiyon kitlerini (varyant virüslerin tanısına yönelik kitler) de içerecek şekilde genişletildiği kamuya duyurulmuştur. Söz konusu küresel IVD üreticisi Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH’nin resmi twitter hesabında 07.12.2021 tarihinde yapılan açıklamada anılan anlaşmadan bahsedilmiş olmakla birlikte OMİCRON etiketi kullanılmıştır. Ancak, SARS-CoV-2 Diagnovital ürün portföyüne yeni eklenen mutasyon deteksiyon kitleri (varyant virüslerin tanısına yönelik kitler) arasında OMİCRON varyant kiti bulunmamaktadır.

RYGYO, Şirketin portföyünde bulunan Samsun İli Çarşamba İlçesi Irmaksırtı Mahallesi 217 Ada 2 Parsel üzerindeki 22.504,78 m2 arsa alanının tamamı “Muhittin Sezgin”e 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede 11.252,39-TL+KDV gelir elde edilecektir.

RYGYO, Şirketin portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2087 Ada 3 Parsel üzerindeki 7.037 m2 arsa üzerinde bulunan 7.931 m2 deponun 1.450 m2’lik depolama alanı “Evidea Mağazacılık A.Ş.”ye 1 seneliğine kiraya verilmiştirKiraya verilen depodan 1 senede 700.000 TL+KDV gelir elde edilecektir.

RYGYO, Şirketin portföyünde bulunan Antalya İli Kumluca İlçesi Sarıkavak Mahallesi 294 Ada 24 Parsel üzerindeki 10.132,75 m2 arsa üzerinde bulunan 8.045 m2 deponun 3.500 m2’lik depolama alanı “Henka Kimya Tarım San.Ticaret Ltd.Şti.”ye 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren başlamak üzere 2 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 2 senede 1.000.000 TL+KDV gelir elde edilecektir.

TTKOM, Fitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) “BB-” olarak teyit ederek görünümünü “Durağan” dan “Negatif”e revize etmiştir.Bunu takiben, Fitch Ratings Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu (IDR) “BB-” olarak teyit ederek görünümünü “Durağan”dan “Negatif”e revize etmiştir.

VKGYO, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdürlüğe verilen yetkiye istinaden; İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi, 16772 ada 1 parselde yer alan Nidapark Küçükyalı Projesindeki, Şirketin portföyüne gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile dahil edilen 106 adet bağımsız bölümden; toplam 4.624,48 m² büyüklüğündeki 24 adet bağımsız bölümün %20’si peşin, %80’i 24 ay vadeli olmak üzere Tat Metal Çelik Sanayii ve Ticaret AŞ ‘ye satışı amacıyla satış vaadi sözleşmesi devri yapılmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu