Gündem

Cengüz Ergün’den imar savunması

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bazı kesimler tarafından imar plan çalışmalarıyla ilgili ortaya atılan iddialar kapsamında açıklama yaptı.

MANİSA (İGFA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün iddialar karşısında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ” Tarih öncesi devirlere uzanan bir geçmişe sahip olan Manisa Kent Merkezi, doğa, tarihi ve kültürel pek çok zenginliğinin yanı sıra önemli kentsel ve endüstriyel gelişmeleri de bünyesinde barındırmaktadır. Sanayi ve hizmet sektörünün son derece hızlı gelişme gösterdiği kentte bir önceki bütüncül plan çalışmaları ne yazık ki 1989 tarihine dayanmaktadır. Bu tarihten sonra her ne kadar planlama çalışmaları devam etmiş olsa da kent merkezini kapsayan bütüncül bir plan onayı 2022 yılına kadar yapılamamıştır.

Manisa’nın sektörel anlamdaki hızlı gelişimini doğru ve kontrollü yönlenmesini sağlayacak olan bütüncül plan çalışmaları 2018 yılında yeniden başlatılarak 14.03.2022 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Manisa bütünündeki hızlı gelişme dinamiklerini doğru yönlendirecek ve kentleşmenin uygun stratejilerle gelişmesine yön verecek olan bütünsel plan çalışmaları kentimiz ve kentlimiz için büyük önem taşımaktadır.

Kaliteli Bir Çevre Oluşturulmuştur

Uzun yıllardır Manisa halkı tarafından heyecanla beklenen planlama çalışmaları ilgili tüm kamu kurum ve kuruluş görüşlerine ve üst ölçekli planlara uygun şekilde Manisa’nın gelişimine ve sağlıklı bir çevreye kavuşmasına imkan tanıyacak şekilde yapılmıştır. Kentte bugün ve gelecekte yaşayacak nüfus doğrultusunda dengeli yaşama ve çalışma alanları planlanmış, sosyal donatı ve açık yeşil alanlar dengeli bir dağılımla oluşturulmuştur. Söz konusu planla Manisa kent merkezinde yaklaşık 1250 hektar alan yeni gelişme alanı olarak imara açılmış, 3520 hektar alanda da kentliyle uzlaşma sağlanarak sorunlu kent parçaları çözüme kavuşturulmuş ve kaliteli bir çevre oluşturulmuştur.

Planlama Alanı Şehzadeler ve Yunusemre İlçelerinin Tamamını Kapsıyor

Ulaşım sorunlarını çözen, sosyal donatı ve açık yeşil alanları arttıran, dere güzergahları çevresinin açılarak taşkın problemlerinin önüne geçilmesini sağlayan, mevcut kent dokusunu iyileştiren ve sağlıklı ve kaliteli yeni yerleşim alanları oluşturan bu planın sadece birkaç adaya özel yapılmış gibi gündeme taşınması oldukça üzücüdür. Planlama alanı Şehzadeler ve Yunusemre ilçe merkezlerinin tamamını kapsamakta olup 4500 hektar alan imar planı sınırları içinde kalmaktadır. Söz konusu imar sahasına giren aileme ait parseller 1958 yılında alınmış olup, 1989 yılından beri Konut ve konut+ticaret olarak imarlıdır. Aileme ait boş parsellerin tamamı 1989 yılındaki planlarda E=2.00 emsal inşaat hakkına sahiptir. Bölge ve çevresindeki parseller 1989 planında 5 kat olup, Mimar Sinan Bulvarı’na cephe veren parsellere 15 kat düzenlemesi getirilmesi sonucu bu düzenlemeden faydalanmıştır.

Kat Artışı İnşaat Alanı Artışı Anlamına Gelmiyor

İddia edildiği gibi kat yüksekliği düzenlemeleri belirli parseller üzerinde değil kentin gelişme potansiyeli ve ihtiyaçları doğrultusunda bütüncül olarak kurgulanmıştır. Kat yükseklikleri ve yapılaşma koşulları eğilimler doğrultusunda dengeli bir merkez kademelenmesi oluşturacak şekilde belirlenmiştir. Ayrıca 5 kattan 15 kata çıkan kat adetlerinin yoğunluklar da arttırılmış gibi kamuoyuna sunmak doğru değildir. Kat artışı inşaat alanı artışı anlamına gelmemektedir.

Özel Bir Düzenleme Değil

Plan kararları incelendiğinde Alparslan Türkeş Kavşağı ile Otogar Kavşağı arasında kalan bölgede bütünleşik bir düzenleme yapıldığı bazı parsellere özel bir düzenleme olmadığı açıkça görülecektir.

Somut Öneriler Geliştirilmiştir

Plan kararlarında, Kentin en önemli ticaret omurgası olan ve kent için bir simge haline gelmiş olan Mimar Sinan Bulvarı’nın kentin kimliğini güçlendirecek ve aksın canlılığını arttıracak şekilde Prestij Yol Aksı olarak düzenlenmesi kararı alınmıştır. Mimar Sinan Bulvarı’nın Prestij Aks olarak planlanması çalışmaları 1989 planlarında da tariflenmiş olup, yeni onaylanan planlarla bu hedef uygulamayı kolaylaştıracak daha somut önerilerle geliştirilmiştir.

Kentsel Tasarım Projeleriyle Geliştirelecek

Plan kararlarına göre Mimar Sinan Bulvarı’nın Otogar Kavşağı ve Alparslan Türkeş Kavşağı arasında kalan bölümü, hazırlanacak kentsel tasarım projeleri doğrultusunda geliştirilecek olup, bu alanda cephe rehabilitasyonları, bahçe düzenlemeleri, yol, yaya yolu, kaldırım, otopark düzenlemeleri ve uygun bitkilendirme/ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır.

Yükseklik Kararı Neye Göre Verildi

Bu çalışmalar kapsamında da Mimar Sinan Bulvarı’na cephe veren parsellerde, kentin geçmişten günümüze gelen eğilimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kat yükseklikleri Yençok:15 kat olacak şekilde düzenlenmiştir. Kat yüksekliklerinin 15 kat olarak belirlenmesindeki en büyük amaç; zeminde daha çok açık ve yeşil alan kazanmak, ticari kullanımlar için gerekli olan otopark ihtiyacını karşılamak, yaya ve bisiklet yolları için mevzuata uygun nitelikte düzenlemeler yapabilmektir. Ayrıca bu aks üzerinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların kentsel dönüşüme tabi olarak yapılaşabilmesi için bu inşaat alanı ve yükseklik kararları verilmiştir.

Yapılaşma Koşulları 698 Adet Parsel İçin

Mimar Sinan Bulvarı Prestij Aksı olarak düzenlenen toplam alan 1700 dönüm olup bu alanda Ticaret+Konut kullanımı getirilen parsel sayısı 698 adet toplam alan 716.682 m2’dir. Bu alan içinde aileme ait olan ve Mimar Sinan Prestij Aks sınırları içerisinde yer alan parsellerin toplam büyüklüğü yalnızca 16.400 m2’dir. Dolayısıyla planlama kararları sadece aileme ait olan parselleri değil bu parsellerin tamamını içermekte olup verilen kat yükseklikleri ve yapılaşma koşulları 698 adet parsel için de geçerlidir.

Şahsıma Ait Adalar Park Olarak Planlandı

Ayrıca tarafıma ait 2142 ile 2143 adalar, hazırlanan imar planlarında park olarak planlanmıştır. Üstelik önceki imar planlarında bu adalar konut imarlıdır. 1989 yılından bugüne konut imarlı olarak gelen tarafıma ait 2142, 2143 adaların yeni imar planlarında park olması, başka bir deyişle tarafıma ait parsellerin park alanı olarak planlanması haberi spekülasyon yaratmayacağından olacak ki basında yer almamıştır.

Yolun Kapatıldığı Konusu Gerçek Dışı

Arsalar arasından geçen yolun kapatıldığı konusu ise gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki eski imar planında bulunan fakat fiilen yerinde olmayan, tamamen babama ait parsellerin arasında olan ve yerinde açılmamış bir yoldur. Sözü edilen 5512 sokağın bir kısmı fiilen yerinde açık durumdadır ancak o kısmı imar planlarımızda zaten yol olarak işlenmiştir.

Planlar Kentimizin Yararı Gözetilerek Hazırlandı

Kurum görüşlerine, üst ölçekli planlara uygun kentin eşiklerine ve eğilimlerine duyarlı ve bütünsel yaklaşımla ele alınan plan çalışmaları kent merkezinin tamamını kapsayacak şekilde ve kentlimizin yararı gözetilerek hazırlanmıştır. Söz konusu planda 1250 hektar alan yeni gelişme alanı olarak imara açılmış, mevcut dokudaki sorunlar çözülmüş, verilen imar hakları, eğilimler ihtiyaçlar ve kapasiteler doğrultusunda dengeli bir kademelenme ve adil bir dağılım oluşturacak şekilde belirlenmiştir. Manisa kent merkezinin tamamını kapsamakta olup birkaç parsele özgü bir imar değişikliğinden ibaret değildir. Yapılan çalışmalar sonucunda 1/5000 ölçekli planlar Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarihinde 1/1000 ölçekli planlar ise Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.06.2022 Tarihinde oy birliğiyle onaylanmıştır. Söz konusu imar planlarına askı sürecinde de herhangi bir itiraz gelmemiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
en iyi casino siteleri Bahiscom Tipobet Giriş Sahabet Sahabet
Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -